Aj toto je montessori?

Započúvajte sa do zvuku. Pre rodiča dieťaťa asi nič príjemné. No blažený úsmev, ktoré ma pri tom isto každé dieťa, by aj vás odmäkčil.

Deti a voda jednoducho patria k sebe. Stačí sa riadiť výrokom: Neexistuje zlé počasie, iba nesprávne oblečené dieťa.

Všade sa píše, že treba ísť vonku za každého počasia. Tak poďme.