Reverzibilné obrázky – optické ilúzie

Optické ilúzie nazývané tiež zrakové klamy sú obrázky, ktorých vnímanie sa líši od objektívnej reality. Čo vidíte na obrázkoch vy? Dokážete nakresliť taký obrázok?