Učíme sa rátať na prstoch

Potrebujete

  • Farebný papier, hrubší
  • Taviaca pištoľ
  • Suchý zips

Obkreslíme si ruku na farebný papier a vystrihneme. Na dlaň nalepíme jednú časť suchého zipsu a na každý prst kúsok z druhej časti suchého zipsu.

ucime-sa-ratat-1 ucime-sa-ratat-2 ucime-sa-ratat-3 ucime-sa-ratat-4 ucime-sa-ratat-5 ucime-sa-ratat-6